stdClass Object ( [type] => News ) 1

โลโก้เอพีที โชว์เฟรทได้รับการปรับใหม่!

02 Jan 2020

images/APT-Showfreight-1.jpg

ข่าวใหญ่! เราได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ของเราวันนี้หลังจากดำเนินธุรกิจมา 12 ปี คุณจะเห็นโลโก้ใหม่ของเราในทุกที่เมื่อหลังการเปิดตัว อาทิ เว็บไซต์ของเรา Facebook, LinkedIn และ WeChat และในเอกสารของบริษัทในเร็ว ๆนี้ เราเชื่อว่ารูปลักษณ์ใหม่จะสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของกลุ่มบริษัทเอพีที โชว์เฟรท ซึ่งเดิมประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2551 ได้ดีกว่า แสดงถึงการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่คล่องตัวและสนุกสนานในอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยงเพื่อการจูงใจ การจัดประชุมนานาชาติและการจัดงานแสดงสินค้า (ไมซ์)

นับแต่จุดเริ่มต้นของเราในปี 2551 เราได้ใช้โลโก้เดิมของเราซึ่งมันเริ่มล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไมซ์ จึงเป็นเวลาที่ดีที่เราจะปรับแต่งให้สะท้อนถึงสิ่งที่เราเป็น

แน่นอนว่าเรารักโลโก้เดิมของเราและเช่นเดียวกับคุณ แต่เหตุผลหนึ่งที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือความเรียบง่าย และความต้องการพัฒนาการ

โลโก้ใหม่นั้นเหมือนโลโก้เก่าแต่มีการปรับให้สีดูเรียบง่ายขึ้น แต่ยังคงรักษาจิตวิญญาณของต้นฉบับไว้ วงเสี้ยวที่เรียบง่ายแสดงถึงการเติบโตและการสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ ส่วนตัวอักษรได้ใช้แบบอักษรใหม่ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นเพื่อแสดงถึงมุมมองเชิงบวกต่อตลาดของเรา

พวกเราที่กลุ่มบริษัท เอพีที โชว์เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ หวังว่าคุณจะชอบในโลโก้ใหม่ของเราและติดตามว่ามันจะสะท้อนถึงหลักประกันการบริการของเรา!

เรานำเสนอโซลูชั่นและเราส่งมอบตามสัญญา!

APT-Showfreight-1 APT - โลโก้เอพีที โชว์เฟรทได้รับการปรับใหม่!

เปิดตัวโลโก้ใหม่ของเรา!